Активности

У Математичкој гимназији, поред редовне наставе, велика пажња посвећује се и додатној настави, факултативној настави, периодичним семинарима и предавањима. Такође су заступљени и други облици усавршавања ученика и наставника.

Процес наставе у нашој школи непрестано прате иновације са посебним усмерењем на унапређивање рада са талентованим ученицима. На тај начин се мењају традиционално устаљени облици рада и комуникације са ученицима, класични односи и навике. Наш ученик је активни учесник у наставном процесу, он је сабеседник, а не пуки прималац знања. Знања која стичу наши ученици бивају индивидуализована тако да постају лична својина. Само у том случају она могу да буду примењена у конкретној ситуацији и да имају прагматичан карактер.