Припреме за такмичења из физике

Додатна настава из физикеу Математичкој гимназији се организује у оквиру припрема за домаћа и међународна такмичења. У извођењу додатне наставе ангажовани су и бивши ученици школе, који су учествовали на међународним Олимпијадама из физике.

ЗАДАЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЗАДАЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЗАДАЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД