Наставни план и програм ПДФ Штампа

 

 

Обавезни предметиПрви разредДруги разредТрећи разредЧетврти разред
раз. час наст.блокраз. час наст.блокраз. час наст.блокраз. час наст.блок
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишњенедељногодишње
ТВТВТВТВТВТВТВТВ
Српски језик и књижевност 4 144 3 108 3 108 4 128
Страни језик - енглески 2 72 2 72 2 72 2 64
Историја 2 72 2 72 -
Географија 2 72 2 72 -
Физика 4 130 14 3 96 12 4 130 14 4 114 14
Хемија 3 76 32 3 76 32 2 62 10
Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 64
Анализа са алгебром 4 144 4 144 4 144 4 128
Геометрија 4 144 4 144 -
Рачунарство и информатика 3 108 60 3 108 60 2 72 20 2 64 20
Психологија 2 72
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 4 144 
Програмирање и прог. језици 2 72 40 2 64 40
Социологија 2 72
Биологија 3 99 9 3 89 7
Филозофија 2 64
Астрономија 1 32
Вероватноћа и мат. стат. 2 64
Нумеричка математика 2 64

 

Факултативни предметиПрви разредДруги разредТрећи разредЧетврти разред
раз. час наст.блокраз. час наст.блокраз. час наст.блокраз. час наст.блок
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишњенедељногодишње
ТВТВТВТВТВТВТВТВ
Други страни језик 2 72 2 72 2 72
Ликовна култура 1 36
Музичка култура 1 36
Филозофија природних наука 1 36
Филозофија математике 1 36
Напредне технике програмирања 1 36 1 36
Латински језик 2 64

 

Изборни предметинедељни фонд
IIIIIIIV
1 Верска настава 1 1 1 1
2 Грађанско васпитање 1 1 1 1
Укупно 2 2 2 2

 

Школски програм можете погледати овде

 

Наставни план за основну школу

 

 

Обавезни предметиФонд часова
VIIVIII
недељногодишњенедељногодишње
1 Српски језик 4 144 4 136
2 Страни језик 2 72 2 68
3 Визуелне уметности 0,5 18 0,5 17
4 Музика 0,5 18 0,5 17
5 Историја 1,5 54 1,5 51
6 Географија 1,5 54 1,5 51
7 Физика 3 108 3 102
8 Математика (алегбра и геометрија) 3+3 108+108 3+3 102+102
9 Биологија 2 72 2 68
10 Хемија 2 72 2 68
11 Техничко и информатичко знање 1 36 1 34
12 Физичко васпитање 2 72 2 68

 

Обавезни изборни предметинедељни фонд
VIIVIII
1 Верска настава/Грађанско васпитање 1 1
2 Страни језик 2 2
3 Физичко васпитање-изборни спорт 1 1
Укупно 4

4

 

Школски програм за основну школу можете погледати овде.