Школовање

Школа умногоме одређује животни пут ученика. Зато желимо да Вам понуђене информације на овом сајту омогуће делимично сагледавање целине образовно-васпитне структуре и рада наше Школе, и тиме помогнемо у професионалном усмеравању. Настава се стално унапређује и то је један дуг, постепен и непрекидан процес, заснован и на сопственим искуствима и истраживањима, али и на искуствима најистакнутијих светских институција и научних ауторитета.