Помоћно-техничко особље

Милијанка Ђиновић

спремачица

Снежана Стајић

Снежана Стајић

спремачица

Вучица Пантић

спремачица

Сандра Шкрбић

спремачица

Мира Петкоски

спремачица

Биљана Чакармиш

спремачица

Даворка Смиљанић

спремачица

Кристина Ђиновић

спремачица

Александар Куновац

домар

обезбеђење школе