Зграда МГ

План школе

 

 

ходник у Математичкој гимназији
Зграда МГ

улаз у Математичку гимназију
Улаз у Математичку гимназију

ходник у Математичкој гимназији
Ходник

свечана сала у Математичкој гимназији
Свечана сала

учионица у Математичкој гимназији
Учионица

учионица у Математичкој гимназији
Учионица

учионица у Математичкој гимназији
Библиотека

учионица у Математичкој гимназији
Медијатека

учионица у Математичкој гимназији
Кабинет информатике

учионица у Математичкој гимназији
Кабинет хемије

biologija-1

Кабинет биологије

учионица у Математичкој гимназији
Зборница