Матурски испит 2015.

Термини полагања из хемије

Комисија за одбрану матурских радова из информатике и рачунарства

Термини полагања из физике

Термини полагања из биологије

 


 

 

ПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

Пријава матурског испита је обавезна и одржаће се у четвртак 28.05.2014. у кабинету 309 по следећем распореду:

 • 4А – 13:00
 • 4Б – 14:00
 • 4Ц – 15:00
 • 4Д – 16:00
 • 4Е – 17:00

За пријаву испита је потребно следеће:

 1. попуњена пријава (добијате је у школи када дођете да пријавите матурски испит)
 2. сведочансвта о успешно завршеним првом, другом, трећем и четвртом разреду
 3. извод из матичне књиге рођених (розе)
 4. матурски рад у 3 одштампана примерка и електронском облику

 

СВЕДОЧАНСТВА И ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 

Обавезно проверити са разредним старешином да ли се сведочанства налазе у школи.

Секретар матуре ће од разредних старешина прикупити списак сведочанстава која се налазе у школи.

Остали ученици морају да донесу сведочанства која недостају или у супротном неће моћи да полажу матурски испит. Замолила бих вас да проверите са разредним старешином да ли имате розе извод из матичне књиге рођених у школи код разредног старешине, или морате сами да га извадите до четвртка.

 

МАТУРСКИ РАД

 

Матурски рад се предаје у 3 примерка одштампана на папиру и електронском облику. Рад можете да предате у електронском облику на CD -у. Уколико нисте у могућности да нарежете CD, донесите на меморији да ископирамо на школски рачунар. Матурски рад треба да буде писан ћирилићним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt. Означити CD, као и сам фајл презименом, именом, одељењем и школском годином (2013/14). Ако има више фајлова, фолдер треба да има ово име, а један од фајлова мора бити txt фајл који садржи списак свих фајлова. Уколико рад садржи апликацију, мора се предати комплетан изворни код на 3 диска (по један диск уз сваки штампани примерак рада).

ОБАВЕЗНО са ментором прецизирати предмет у оквиру којег је рађена тема и то навести на првој страни матурског рада.

Са ментором је потребно на време обавити и последњу консултацију пре штампања рада.

Уколико има неких нејасноћа или питања у вези матурског испита, можете се обратити секретару матуре: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

 

Пример насловне стране doc

Пример насловне стране pdf

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Моле се ученици да погледају допуњену табелу са изабраним матурским радовима. Сви матуранти морају да изаберу тему за матурски рад и да се јаве ментору што пре.

 

 


 

 

OБАВЕШТЕЊЕ

Моле се ученици четвртог разреда да погледају списак изабраних тема и додељених ментора. Потребно је да сви ученици што пре контактирају свог ментора ради договора око почетка израде матурског рада. Сви ученици који су обележени црвеном бојом треба да што пре обавесте своје разредне старешине и секретара матуре о називу теме, предмету и ментору, уколико већ имају изабрану тему, или да изаберу тему што пре уколико је немају. У случају да уочите грешаке на списку, потребно о томе обавестити секретара матуре.

Секретар матуре: Душа Вуковић ( Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели )

 


 

Матурски испит на крају четвртог разреда се састоји од два испита, Анализа са алгебром и Српски језик и књижевност, и израде и одбране матурског рада.

Сви ученици су у обавези да напишу и одбране матурски рад.

На сајту ће за сваки предмет бити истакнут списак могућих тема. Одабрана тема треба да се пријави до 5.12.2014. предметном професору или руководиоцу стручног већа.

Списак одобрених тема и додељених ментора ће бити објављен 12.12.2014.

Након тога, а пре завршетка првог полугодишта, ученици су у обавези да контактирају менторе ради добијања почетних инструкција за израду рада. Консултације са ментором су обавезне током израде рада и треба посебно водити рачуна о томе да се на време обави и последња консултација пре штампања рада у мају.

Сви ученици предају матурски рад у мају (термин ће бити објављен на време) у 3 примерка одштампана на папиру и електронском облику.

Матурски рад треба да буде писан ћирилићним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt. Уколико рад садржи апликацију, мора се предати комплетан изворни код.

Одобрене теме за матурски рад су из следећих предмета:

 1. Математика (Анализа са алгебром, Геометрија, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Вероватноћа и математичка статистика, Нумеричка математика)
 2. Основи информатике и рачунарства
 3. Програмирање и програмски језици
 4. Физика
 5. Астронимија
 6. Биологија
 7. Хемија

ОБАВЕЗНО са ментором прецизирати предмет у оквиру којег је рађена тема и то навести на првој страни матурског рада.

Уколико има неких нејасноћа или питања у вези матурског испита, можете се обратити секретару матуре: Душа Вуковић, Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Изглед прве стране матурског рада

 

 


СПИСАК ТЕМА ЗА МАТУРСКИ РАД

 

Рачунарство и информатика и Програмирање и програмски језици

Биологија

Математика

Хемија

Физика

Астрономија