Помоћно-техничко особље

Милијанка Ђиновић

спремачица

Снежана Стајић

Снежана Стајић

спремачица

Вучица Пантић

спремачица

Сандра Ковачевић

спремачица

Мира Петкоски

спремачица

Биљана Чакармиш

спремачица

Даворка Смиљанић

спремачица

Александар Куновац

курир

Мирослав Матовић

домар

обезбеђење школе