Graduation exam 2013.

Матурски испит се пријављује у мају након завршетка школске године. Датум и време пријаве за свако одељење ће бити прецизирани почетком маја.

За пријаву испита је потребно следеће:

 1. попуњена пријава (пријаву матуранти добијају у школи)
 2. сведочансвта о успешно завршеним првом, другом, трећем и четвртом разреду (Сва сведочанства би требало да се налазе код разредног старешине)
 3. извод из матичне књиге рођених до 6 месеци стар (Изводи свих ученика рођених у Београду ће стићи на адресу школе на време. Потребно је до маја проверити са разредним старешином уколико је потребно да ученик сам извади нови извод.)
 4. матурски рад у 3 одштампана примерка и електронском облику на CD-у МАТУРСКИ РАД

Пратите огласну таблу школе и сајт јер ће за сваки предмет бити истакнут списак могућих тема. Одабрану тему пријавити до 14.12.2012. према упутству које ће пратити објављен списак тема. 21.12.2012. ће бити истакнут списак одобрених тема и додељених ментора.

Од 21.12. до 28.12.2012. године су ученици у обавези да контактирају своје менторе и добију почетне инструкције за израду рада. Консултације са ментором су обавезне током израде рада и треба посебно водити рачуна о томе да се на време обави и последња консултација пре штампања рада у мају.

Сви ученици предају матурски рад у 3 примерка одштампана на папиру и електронском облику на CDу. Матурски рад треба да буде писан ћирилићним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt. Означавање CD-ова такође мора бити у прописаној форми. Означити CD и сам фајл презименом, именом и одељењем. Ако има више фајлова, фолдер треба да има ово име, а један од фајлова мора бити txt фајл који садржи списак свих фајлова. Уколико рад садржи апликацију, мора се предати комплетан изворни код.

Одобрене теме за матурски рад су из следећих предмета:

 1. Математика (Анализа са алгебром, Геометрија, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Вероватноћа и математичка статистика, Нумеричка математика)
 2. Основи информатике и рачунарства
 3. Програмирање и програмски језици
 4. Физика
 5. Астронимија
 6. Биологија
 7. Хемија

ОБАВЕЗНО са ментором прецизирати предмет у оквиру којег је рађена тема и то навести на првој страни матурског рада. Уколико има неких нејасноћа или питања у вези матурског испита, можете се обратити секретару матуре: Душа Вуковић, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Изглед прве стране матурског рада

 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ РАДОВЕ ИЗ:

 

МАТЕМАТИКЕ

ФИЗИКЕ 

ИНФОРМАТИКЕ

АСТРОНОМИЈЕ

ХЕМИЈЕ

БИОЛОГИЈЕ

Матурски испит се пријављује у мају након завршетка школске године. Датум и време пријаве за свако одељење ће бити прецизирани почетком маја.

За пријаву испита је потребно следеће:

 1. попуњена пријава (пријаву матуранти добијају у школи)
 2. сведочансвта о успешно завршеним првом, другом, трећем и четвртом разреду

(Сва сведочанства би требало да се налазе код разредног старешине)

 1. извод из матичне књиге рођених до 6 месеци стар (Изводи свих ученика рођених у Београду ће стићи на адресу школе на време. Потребно је до маја проверити са разредним старешином уколико је потребно да ученик сам извади нови извод.)       
 2. матурски рад у 3 одштампана примерка и електронском облику на CD

МАТУРСКИ РАД

Пратите огласну таблу школе и сајт јер ће за сваки предмет бити истакнут списак могућих тема. Одабрану тему пријавити до 14.12.2012. према упутству које ће пратити објављен списак тема.

 

21.12.2012. ће бити истакнут списак одобрених тема и додељених ментора.

 

Од 21.12. до 28.12.2012. године су ученици у обавези да контактирају своје менторе и добију почетне инструкције за израду рада.

 

Консултације са ментором су обавезне током израде рада и треба посебно водити рачуна о томе да се на време обави и последња консултација пре штампања рада у мају.

 

Сви ученици предају матурски рад у 3 примерка одштампана на папиру и електронском облику на CDу. Матурски рад треба да буде писан ћирилићним писмом неким од стандардних фонтова величене 10-12 pt. Означавање CD-ова такође мора бити у прописаној форми. Означити CD и сам фајл презименом, именом и одељењем. Ако има више фајлова, фолдер треба да има ово име, а један од фајлова мора бити txt фајл који садржи списак свих фајлова. Уколико рад садржи апликацију, мора се предати комплетан изворни код.

 

Одобрене теме за матурски рад су из следећих предмета:

 1. Математика (Анализа са алгебром, Геометрија, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Вероватноћа и математичка статистика, Нумеричка математика)
 2. Основи информатике и рачунарства
 3. Програмирање и програмски језици
 4. Физика  
 5. Астронимија
 6. Биологија
 7. Хемија

 

ОБАВЕЗНО са ментором прецизирати предмет у оквиру којег је рађена тема и то навести на првој страни матурског рада.

 

Уколико има неких нејасноћа или питања у вези матурског испита, можете се обратити секретару матуре: Душа Вуковић, dusavukovic@hotmail.com